ჩვენი ხედვა, მისია, ღირებულებები, მიზნები

კომპანიის კულტურა

ხედვა

ლიდერობს გლობალურ ინდუსტრიაში, აძლიერებს ჩინეთის მცენარეთა დაცვის ინდუსტრიის გლობალურ სტატუსს, ქმნის საგადასახადო და დასაქმებას საზოგადოებისთვის, უზრუნველყოფს თანამშრომლებს თვითრეალიზაციის შესაძლებლობებს და მატერიალურ საფუძველს ბედნიერი ცხოვრებისათვის.

ღირებულებები

ჩვენ გთავაზობთ ეკონომიურ და უსაფრთხო პროდუქტებს, იაფ და ეფექტურ მომსახურებას პროდუქტებისა და სერვისების ინოვაციების საშუალებით

მიზნები

Chinaally ხელს უწყობს ჩინეთის შექმნას, Chinaally ხელს უწყობს ჩინეთის მიერ შექმნილი

Მისია

უზრუნველყოს ადამიანის საკვების მიწოდების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უსაფრთხოება