ჩვენი ღირსება

ჩვენი სერთიფიკატი

CAC რეკომენდებული მიმწოდებელი
ჰებეის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საწარმო
Hebei Protection Industry Association-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
სამრეწველო ტექნოლოგიების ინოვაციების სტრატეგიული ალიანსის დირექტორი
ჰებეის რეფორმისა და სტრატეგიის კვლევის ასოციაციის ვიცე-თავმჯდომარე

ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ